| 2014 r.

Siła wolontariatu

W niedzielę 14 września 2014 roku  odbyła się XIX Olimpiada Sportowa w Choszczówce. Startowało w niej 220 dzieci w siedmiu kategoriach wiekowych: od 6 do 12 lat. Każde dziecko musiało zmierzyć się z 10 konkurencjami. Najlepsi w swoich rocznikach otrzymali puchary. Wszyscy uczestnicy oraz wolontariusze zostali udekorowani medalami.
Odbyła się loteria fantowa, z której pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój gazety Nasza Choszczówka. Tradycyjnie odbyła się też sztafeta rodzinna, w której startowało 15 rodzin – mama, tata i dziecko – uczestnik zawodów.
Warto podkreślić bardzo aktywną postawę młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studentów (ponad 100 osób), którzy pomagali jako wolontariusze przy organizacji imprezy. Byli oni opiekunami grup, pomocnikami sędziów, pracowali w sekretariacie zawodów i przy komputerach.