| 2013

Osiemnastka zaliczona!!!

W niedzielę 8 września 2013 r. odbyła się XVIII Olimpiada Sportowa w Choszczówce. Startowało w niej 200 dzieci w siedmiu kategoriach wiekowych: od 6 do 12 lat. Każde dziecko musiało zmierzyć się z 10 konkurencjami. Najlepsi w swoich rocznikach otrzymali puchary. Wszyscy uczestnicy zaś zostali udekorowani medalami.
Odbyła się loteria fantowa, z której pieniądze zostaną przekazane na rozwój gazety Nasza Choszczówka. Tradycyjnie odbyła się też sztafeta rodzinna, w której startowało 9 rodzin – mama, tata i dziecko – uczestnik zawodów. Warto podkreślić, jak zwykle bardzo aktywną postawę młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studentów (ponad 80 osób), którzy pomagali jako wolontariusze imprezy. Byli oni opiekunami grup, pomocnikami sędziów, pracowali w sekretariacie zawodów i przy komputerach. Młodzież – dzieciom to formuła, którą staramy się promować na naszych olimpiadach sportowych w Choszczówce!